Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 54/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała Nr 54/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (255,30KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 54/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (9,03MB)
 

 

Uchwała Nr 54/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 292 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 30 września 2019 r.