Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 56/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży członkom Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFUchwała Nr 56/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży członkom Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (309,38KB)
 

Uchwała Nr 56/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży członkom Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 22 ust. 4 stawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  uchwala, co następuje:

§ 1

1) Członkom Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanych w związku z wykonywaniem obowiązków członka Rady Uczelni na polecenie Przewodniczącego Rady Uczelni.

2) Zwrot kosztów podróży obejmuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca stałego zamieszkania członka Rady Uczelni do miejsca wykonywania czynności i następuje w wysokości oraz na zasadach obowiązujących pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określonych w zarządzeniu Rektora.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.  

 

Wrocław, 30 września 2019 r.