Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 59/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

PDFUchwała Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (423,22KB)

PDFZałącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (14,89MB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 1 (21,85MB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 2 (25,36MB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 3 (21,00MB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 4 (21,35MB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 5 (21,80MB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 6 (18,48MB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 7 (16,94MB)

Uchwała nr 59/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Program studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, po dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały obejmującym:

1) Informacje ogólne o kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia, w tym efekty uczenia się, opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się oraz  liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć,

2) Plan studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia II stopnia wraz z sylabusami dla zakresów:

 • fortepian,
 • klawesyn,
 • organy,
 • skrzypce barokowe,
 • altówka barokowa,
 • wiolonczela barokowa,
 • viola da gamba,
 • flet podłużny,
 • flauto Traverso,
 • obój barokowy,
 • lutnia,
 • skrzypce,
 • altówka,
 • wiolonczela,
 • kontrabas,
 • gitara,
 • harfa,
 • flet,
 • obój,
 • klarnet,
 • fagot,
 • saksofon,
 • trąbka,
 • róg,
 • puzon,
 • tuba,
 • instrumenty perkusyjne,
 • akordeon,

3) Matrycę efektów uczenia się.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 30 września 2019 r.