Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10.10.2019 - Postępowanie dotyczące druku książki Praca z chórem dziecięcym, tom 1, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy.

PDF10.10.2019 - Postępowanie dotyczące druku książki Praca z chórem dziecięcym, tom 1, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy. (1 007,35KB)
 

Wrocław, 9 października 2019.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku książki Praca z chórem dziecięcym, tom 1, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy.

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:
 • format: 165 mm x 238 mm (pionowy)
 • liczba stron: 144
 • papier: Munken premium cream 15, 90 g
 • druk środka: 1+1 w skali szarości z wyjątkiem następujących 16 stron w pełnym kolorze:

9, 19, 22, 23, 41, 61, 75, 87, 97, 98, 115, 118, 123, 124, 125, 129

 • okładka: karton 250 g, druk 4+0, folia błyszcząca
 • oprawa miękka, klejona
 • nakład: 200 egzemplarzy
 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk oprawionej publikacji do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT,
 • informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 15.10.2019 godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 12. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: do dnia 21.10.2019.
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: do dnia 4.11.2019.
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).