Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Zanim skierujesz zapytanie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności i funkcjonowaniu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu :

 • Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Serwis główny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – http://www.amuz.wroc.pl/

Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu są udostępniane w odpowiedzi na wniosek znajdujący się w zakładce Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pouczenie:
Ponieważ przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przewidują szczególnej formy wniosku, nie wprowadzają formularzy lub ich wzorów zamieszczony tutaj wniosek ma charakter nieobowiązkowy dla wnioskodawcy, aczkolwiek jego wypełnienie usprawni proces udzielania odpowiedzi.

Wymogi wniosku spełnia również pismo wysłane pocztą elektroniczną. Wniosek taki wszczyna postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, a na tym etapie postępowania, nie mają jeszcze zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, te bowiem – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764). stosuje się wyłącznie do decyzji wymienionych w tym przepisie (o odmowie udostępnienia informacji publicznej i o umorzeniu postępowania).

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl
 • skrytka ePUAP: /amuz/SkrytkaESP
 • faksem na nr 71 355 28 49
 • pocztą na adres:
  Kancelaria Ogólna- Sekretariat Kanclerza
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu
  pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

W zakładce niniejszego Biuletynu  Dane teleadresowe, informacje ogólne zamieszczone są dane do kontaktu do poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych - numery telefonów i adresy e-mail. We wszystkich sprawach nie będących zapytaniem o informację publiczną należy zwracać się bezpośrednio do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za dane zagadnienie.