Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 57/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu.

PDFUchwała nr 57/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu. (279,21KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 57/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu. (12,09MB)
 

Uchwała nr 57/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię  o projekcie Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 30  września  2019 r.