Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie nr 42/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (293,33KB)
 

Zarządzenie nr 42/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie przekształcenia Zakładu Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekształca się Zakład Muzyki Kościelnej w Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie  niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
Wrocław, 30 września 2019 r.