Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 30 września 2019 r.w sprawie określenia liczby członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wybieranych przez Senat na kadencje 2019-2020.

PDFZarządzenie Nr 44/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r.w sprawie określenia liczby członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wybieranych przez Senat na kadencje 2019-2020. (257,36KB)
 

Zarządzenie Nr 44/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie określenia liczby członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wybieranych przez Senat na kadencje 2019-2020.

            Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1

            Określa się liczbę członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wybieranych przez Senat na kadencję 2019-2020 na 10 osób.

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.