Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.10.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej na przewóz orkiestry oraz instrumentów i akcesoriów muzycznych w dniach 11-12 listopada 2019 r. na trasie Wrocław – Essen – Wrocław.

PDF18.10.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej na przewóz orkiestry oraz instrumentów i akcesoriów muzycznych w dniach 11-12 listopada 2019 r. na trasie Wrocław – Essen – Wrocław. (85,69KB)
 

Wrocław, 17 października 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej na przewóz orkiestry oraz instrumentów i akcesoriów muzycznych w dniach 11-12 listopada 2019 r. na trasie Wrocław – Essen – Wrocław.

Szczegóły  dotyczące usługi:

1. Wykonawca usługi zapewni transport autokarem posiadającym miejsca minimum dla 30 osób.

2. Planowany program wyjazdów:

  • - Wrocław – Essen – Wrocław w dniu 11.11.2019 r. (wyjazd z Wrocławia – 11.11.2019 r., godz. 8:00; wyjazd z Essen – 12.11.2019 r., ok. godz. 23:00),

 

3. Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto za 1 km oraz kwotę brutto za cały przedmiot zamówienia. W przypadku zwiększenia zakresu zamówienia obowiązywać będzie stawka za 1 km podana w ofercie.

4. Zamawiający opłaca jedynie koszty zakwaterowania kierowców, wyżywienie we własnym zakresie.

5. W przedstawionej ofercie należy podać markę autokaru oraz jego wyposażenie, a także wskazać jakie doświadczenie ma oferent w realizacji podobnych zleceń.

6. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najkorzystniejszy bilans ceny, proponowanego autokaru i wyposażenia oraz doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.

7. Wszelkie opłaty związane z wjazdem oraz parkowaniem w w/w miastach stoją po stronie Wykonawcy.                                                       

8. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: jolanta.zukiewicz@amuz.wroc.pl do dnia 22.10.2019 r. do godz. 15.00.

9. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.

10. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej po realizacji zlecenia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.