Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 64/2019 z dnia 23 października 2019 r. w przedmiocie określenia Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFUchwała nr 64/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w przedmiocie określenia Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (239,66KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 64/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w przedmiocie określenia Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (7,74MB)
DOCXZałącznik nr 1 do Zasad postępowania w ... - Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.docx (12,89KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zasad postępowania w ... - Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.docx (11,23KB)
DOCXZałącznik nr 3 do Zasad postępowania w ... - ZAŚWIADCZENIE.docx (11,37KB)
DOCXZałącznik nr 4 do Zasad postępowania w ... - Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.docx (13,65KB)
DOCXZałącznik nr 6 do Zasad postępowania w ... - Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiejopisu rozprawy doktorskiej.docx (14,29KB)
 

Uchwała nr 64/2019

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 23 października 2019 r.

 

w przedmiocie określenia Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 180 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie sztuki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

 

Wrocław, 23 października 2019 r.