Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 29 październik 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie..

PDFZarządzenie Nr 49/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 październik 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1,66MB)
 

Zarządzenie Nr 49/2019
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 październik 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

            Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

            Zmienia się Zarządzenie Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, że Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

            Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi i kierownikom komórek organizacyjnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 29 października 2019 r.