Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 30 września 2019 r.w sprawie wyznaczenia członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 43/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r.w sprawie wyznaczenia członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (241,53KB)
 

Zarządzenie Nr 43/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie wyznaczenia członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 5 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z postanowieniami  § 19 ust. 5 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wskazuję na członków Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu następujące osoby:

  1. prof. dra hab. Alana Urbanka – na miejsce Kierownika Katedry Dyrygentury – prof. dra hab. Marka Pijarowskiego,
  2. dra hab. Pawła Zawadzkiego – na miejsce Kierownika Katedry Fortepianu –prof. Grzegorza Kurzyńskiego.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Wrocław, 30 września 2019 r.