Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.11.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa licencji oprogramowania Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na 2020 r. oraz roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem.

PDF07.11.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa licencji oprogramowania Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na 2020 r. oraz roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem. (408,99KB)
 

Wrocław 2019-11-05

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE WYKONAWCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa licencji oprogramowania Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na 2020 r. oraz roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:
  1. 1. Dostarczenie i instalacja 2 sztuk rocznych licencji (uaktualnienia) Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na stacjach roboczych MacPro w Studio Nagrań Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
  2. 2. Dokonywanie nowych uaktualnień i upgradów zainstalowanego oprogramowania i pluginów.
  3. 3. Roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem obejmującym m.in.: przedwzmacniacze RME, matryce MADI, wzmacniacze mocy, procesory (umieszczone w szafach montażowych w Sali 103 E) w okresie do 31.12.2020 r.
  4. 4. Serwis obejmuje maksymalnie 4 przyjazdy w roku 2020.
 1. Termin realizacji zamówienia: w okresie do 31.12.2019 r. (maksymalnie 4 przyjazdy).
 2. Reakcja na zgłoszenie w terminie do 1-tygodnia od momentu zgłoszenia.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2019 r. o godzinie 12:00.
 1. W przedmiotowym  postępowaniu Zamawiający  dokona  wyboru  Wykonawcy z najkorzystniejszą ceną, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, z którym podpisze  stosowną umowę.
 2. Płatność dokonana zostanie przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy i złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 3. Ofertę należy przesłać drogą mailową na następujący adres: Ryszard.tomczyk@amkl.edu.pl lub złożyć w formie papierowej na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, z dopiskiem: postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa licencji (uaktualnienia) Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na 2020 r. oraz roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.