Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 6/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2019 i 2020

PDFUchwała nr 6/2019 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2019 i 2020. (270,59KB)
 

Uchwała nr 6/2019

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 października 2019 r.

               w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2019 i 2020

 

               Działając na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 9 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

            Do badania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2019 i 2020 wybiera się firmę audytorską KPW Audytor spółka z o.o. z siedzibą ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź.

§ 2

              Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

              Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Uczelni

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Bogdan Zdrojewski

 
Wrocław, 29 października 2019 r.