Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie ...

PDFZarządzenie Nr 51/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (590,67KB)
 

Zarządzenie Nr 51/2019
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 7 listopada 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

            Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

            Zmienia się Zarządzenie Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, że:

 

1) w § 4 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kierownicy komórek organizacyjnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

  1. sprawują nadzór, koordynują i monitorują tworzenie, utrzymywanie, aktualizowanie i usuwanie treści publikowanych w BIP-ie  w zakresie działania komórki organizacyjnej,  którą kierują,
  2. określają zakres informacji i dokumentów podlegających publikowaniu w BIP-ie, oraz termin ich publikacji, zgodnie z ustawą oraz innymi przepisami w zakresie działania komórki organizacyjnej, którą kierują,
  3. odpowiadają za merytoryczne i formalno–prawne przygotowanie  treści przeznaczonych do publikacji w BIP, terminowe przekazywanie informacji do publikacji w BIP,  ich aktualizację oraz terminowe przekazywanie informacji o konieczności ich usunięcia,  
  4. pisemnie zatwierdzają informacje i dokumenty przeznaczone do umieszczenia w BIP-ie,
  5. powiadamiają Redaktora Naczelnego BIP o konieczności umieszczenia nowej informacji bądź zmiany informacji najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem publikacji, aktualizacji lub usunięcia na adres e-mail: bip@amkl.edu.pl .",

2) w § 8 pkt. 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) zlecenie umieszczenia nowej informacji, zmiany informacji opublikowanej lub jej usunięcia w BIP-ie przesyła się najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem publikacji informacji na adres e-mail: bip@amkl.edu.pl,".

§ 2

            Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi i kierownikom komórek organizacyjnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 7 listopada 2019 r.