Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.w sprawie powołania doktoranckich komisji stypendialnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019

PDFZarządzenie Nr 53/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r.w sprawie powołania doktoranckich komisji stypendialnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020. (390,03KB)
 

Zarządzenie Nr 53/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 r.

     w sprawie powołania doktoranckich komisji stypendialnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020.

      Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) zarządzam, co następuje:

§ 1

     Powołuję doktoranckie komisje stypendialne w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 w następującym składzie:

1) Wydział Instrumentalny:

    a) dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw. – przewodniczący,

    b) prof. dr hab. Igor Cecocho,

    c) dr hab. Ryszard Żołędziewski,

 2) Wydział Wokalny:

    a) prof. dr hab. Piotr Łykowski – przewodniczący,

    b) prof. dr hab. Bogdan Makal,

    c) dr hab. Barbara Orłukowicz, prof. nadzw.,

    d) dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. nadzw.

§ 2

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019.

  

Wrocław, 12 listopada 2019 r.