Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020.

PDFZarządzenie Nr 55/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020. (292,35KB)
 

Zarządzenie Nr 55/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 r.

 

            w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020.

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 23 „Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 50/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w związku z art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stypendium rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 na kwotę 400,00 zł miesięcznie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki, Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

 

Wrocław, 12 listopada 2019 r.