Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium ...

PDFZarządzenie Nr 54/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020. (347,73KB)
 

 

Zarządzenie Nr 54/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020.

 

 Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 33/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z art. 286 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego  na rok akademicki 2019/2020 w następującym składzie:

  1. prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – przewodniczący,
  2. dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.,
  3. prof. dr hab. Piotr Łykowski,
  4. mgr Gustaw Bachorz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

 

 

Wrocław, 12 listopada 2019 r.