Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 57/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r. (437,93KB)
 

Zarządzenie Nr  57/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia  świadczeń okolicznościowych  z okazji Świąt Bożego Narodzenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  20018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 8 czerwca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

       Ustala się okolicznościowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w formie okolicznościowego świadczenia finansowego z okazji Bożego Narodzenia.

§ 2

         Wysokość świadczenia okolicznościowego, o którym mowa w § 1, uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i z zastrzeżeniem postanowień § 3 wynosi: 

1) dla pracowników, emerytów i rencistów Akademii:

 

Przychód

Kwota dofinansowania

a) do 3000,00 zł miesięcznie

-  900 zł,

b) od 3000,01 zł do 5000,00 zł miesięcznie

-  600 zł,

c) od 5000,01 zł miesięcznie

-  400 zł,

 

 

2) dla współmałżonków zmarłych pracowników oraz dzieci zmarłych pracowników:

 

Przychód

 

Kwota dofinansowania

a) do 3000,00 zł miesięcznie

-  900 zł,

b) od 3000,01 zł do 5000,00 zł miesięcznie

-  600 zł,

c) od 5000,01 zł miesięcznie

-  400 zł,

 

z zastrzeżeniem, iż członkom rodziny zmarłego pracownika przysługuje jedno świadczenie, które dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych.

§3

Osoby, które nie przedłożą zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodów, zeznań rocznych  PIT lub innych  dokumentów potwierdzających okoliczności mające znaczenie dla określenia wysokości świadczenia okolicznościowego, otrzymają świadczenie w najniższej wysokości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.