Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21.11.2019 - Postępowanie dotyczące druku książki Musical Analysis, tom 6, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy

PDF21.11.2019 - Postępowanie dotyczące druku książki Musical Analysis, tom 6, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy (1,08MB)
 

Wrocław, 20 listopada 2019 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku książki Musical Analysis, tom 6, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy:

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:
 • format: 165 mm x 235 mm (pionowy)
 • liczba stron: 420
 • papier środka: color copy satynowy 90 g
 • kolor druku środka: 1+1 w skali szarości, z wyjątkiem 34 następujących stron w pełnym kolorze: 15-21, 34, 112, 118, 128, 146, 150, 154, 157, 158, 205, 269, 280, 282, 283, 296, 298, 312, 317, 321, 366, 369, 377, 379, 381, 387, 389, 391
 • okładka: karton 250 g, druk 4+0, folia błyszcząca
 • oprawa: miękka, klejona
 • nakład: 200 egzemplarzy
 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk środka publikacji oraz proof kolorystyczny okładki do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 1. cenę druku netto jednego egzemplarza publikacji, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 2. stawkę podatku VAT,
 3. informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy),
 1. Sposób i termin nadsyłania ofert: pocztą elektroniczną na adres: dorota.kanafa@amkl.edu.pl w terminie do 26 listopada 2019 r. do godz. 14.00.
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza książki o parametrach technicznych zbliżonych do opisanych w niniejszym ogłoszeniu, w celu zweryfikowania jakości druku i oprawy osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki, mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 10. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: 4.12.2019
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: 18.12.2019
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku lub oprawy, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).