Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru garażu, położonego w budynku we Wrocławiu przy ul. Podwale 14 oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

PDFZarządzenie Nr 5/2019 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru garażu, położonego w budynku we Wrocławiu przy ul. Podwale 14 oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (298,84KB)
 

Zarządzenie Nr 5/2019

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji do odbioru garażu, położonego w budynku we Wrocławiu przy ul. Podwale 14 oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 13 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Powołuję Komisję do odbioru garażu, położonego w budynku we Wrocławiu przy ul. Podwale 14, w składzie:          

1) mgr inż. Magdalena Kowalczyk,      

2) Marek Gumienny,

3) mgr Robert Przytulski.

  1. Komisja podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.