Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25.11.2019 - Postępowanie dotyczące druku dwóch publikacji nutowych.

PDF25.11.2019 - Postępowanie dotyczące druku dwóch publikacji nutowych. (692,28KB)
 

Wrocław, 22 listopada 2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku dwóch publikacji nutowych o numerach ISMN nadanych z puli Wydawcy:

A. Kłótnia przez zakład, partytura

B. Kłótnia przez zakład, wyciąg fortepianowy

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:

A. Kłótnia przez zakład, partytura

 • format: 235 mm x 310 mm (pionowy)
 • liczba stron: około 180
 • papier: biotop 120, chamois
 • druk: 1+1 w skali szarości
 • okładka: karton 300g, druk 4+0, folia błyszcząca
 • wyklejka 150g, druk 4+4
 • oprawa: szyto-klejona; elastyczny klej, zastosowany w celu uzyskania miękkiego grzbietu umożliwiającego pełne rozwarcie egzemplarza (po otwarciu egzemplarz nie może się samoczynnie zamykać), grzbiet wykończony płócienną taśmą w kolorze czarnym
 • nakład: 75 egzemplarzy

B. Kłótnia przez zakład, wyciąg fortepianowy

 • format: 235 mm x 310 mm (pionowy)
 • liczba stron: około 120
 • papier: biotop 120, chamois
 • druk: 1+1 w skali szarości
 • okładka: karton 300g, druk 4+0, folia błyszcząca
 • wyklejka 150g, druk 4+4
 • oprawa: szyto-klejona; elastyczny klej, zastosowany w celu uzyskania miękkiego grzbietu umożliwiającego pełne rozwarcie egzemplarza (po otwarciu egzemplarz nie może się samoczynnie zamykać), grzbiet wykończony płócienną taśmą w kolorze czarnym
 • nakład: 225 egzemplarzy
 1. Z powodu podania w punkcie pierwszym jedynie przybliżonej liczby stron, składanie ofert i ich ocena odbędzie się w dwóch etapach, opisanych w punktach 6-9.
 2. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 3. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu każdej z wymienionych wyżej publikacji zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk środka publikacji oraz proof kolorystyczny okładki do akceptacji Wydawcy.
 4. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 5. Oferta złożona w pierwszym etapie powinna zawierać:

a) okazowy egzemplarz w oprawie opisanej w punkcie 1: szyto-klejonej z grzbietem z płócienną okleiną, ukazujący możliwość całkowitego rozwarcia egzemplarza bez jego samoczynnego zamykania się, wyprodukowany wcześniej przez Wykonawcę, dostarczony Zamawiającemu bezpośrednio lub pocztą tradycyjną, w celu zweryfikowania jakości oprawy osiąganej przez Wykonawcę,

b) cenę druku netto jednego egzemplarza publikacji podanych w punkcie 1 w podpunktach A i B, obliczoną dla liczby stron podanej w punkcie 1, z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,

c) stawkę podatku VAT,

d) informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).

 1. Sposób i termin nadsyłania ofert złożonych w pierwszym etapie:
 • egzemplarz wymieniony w punkcie 6 podpunkt a) – na adres:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Wydawnictwo

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

 • informacje wymienione w punkcie 6 podpunkty b), c) i d) oferty – pocztą elektroniczną na adres: dorota.kanafa@amkl.edu.pl 

 

w terminie do 29 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

 1. Oferenci, którzy spełnią wymagania opisane w punktach 6 i 7, otrzymają pocztą elektroniczną informację o dopuszczeniu ich oferty do drugiego etapu wraz z informacją o ostatecznej liczbie stron publikacji opisanych w punkcie 1. 
 2. Oferta złożona w drugim etapie powinna zawierać zaktualizowaną informację o cenie druku netto jednego egzemplarza publikacji podanych w punkcie 1 w podpunktach A i B obliczoną dla liczby stron, o których mowa w punkcie 8.
 3. Termin przekazania plików do druku: 9.12.2019
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: 23.12.2019
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, oprawa niespełniająca warunku całkowitego rozwarcia egzemplarza opisana w punkcie 1, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).