Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na dodatkowe zajęcia dla studentów organizowane w ramach Zadania 2: „Organizacja szkoleń, warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych...

PDFZarządzenie Nr 59/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na dodatkowe zajęcia dla studentów organizowane w ramach Zadania 2: „Organizacja szkoleń, warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych dla studentów” realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. (303,84KB)
 

 

Zarządzenie Nr 59/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na dodatkowe zajęcia dla studentów organizowane w ramach Zadania 2: „Organizacja szkoleń, warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych dla studentów” realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

Działając na postawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 5  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji na dodatkowe zajęcia dla studentów organizowane w ramach Zadania 2: „Organizacja szkoleń, warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych dla studentów” realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w składzie:

1) Prorektor ds. studenckich i dydaktyki – Przewodniczący Komisji,

2) Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii,

3) Dziekan Wydziału Instrumentalnego,

4) Dziekan Wydziału Wokalnego,

5) Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej.

6) Koordynator Zadania 2: „Organizacja szkoleń, warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych dla studentów”, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

  1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.
  2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zaprosić na posiedzenie Komisji osoby z głosem doradczym.

§ 2

                   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.