Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 1/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (371,95KB)
 

Zarządzenie Nr 1/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 1 i 16 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż § 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

 

„ § 1. Powołuję Radę Programową Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w składzie:

  1. prof. Grzegorz Kurzyński - Kierownik Katedry Fortepianu, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Piotr Zaleski - Prorektor ds. Naukowych i Artystycznych,
  3. prof. dr hab. Marek Pijarowski - Kierownik Katedry Dyrygentury,
  4. prof. dr hab. Jarosław Pietrzak - Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych,
  5. dr hab. Ryszard Żołędziewski - Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu,
  6. dr Maurycy Wójciński - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego,
  7. dr Beata Solnicka - Koordynator ds. organizacyjnych Akademickiej Orkiestry Symfonicznej,
  8. Aleksandra Głuch - reprezentant Orkiestry z grona studentów.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 10 stycznia 2020 r.