Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17.01.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem dla ośmiu osób w terminie 2-8 marca 2020 w pokojach 1-osobowych w standardzie 4-gwiazdkowym.

PDF17.01.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem dla ośmiu osób w terminie 2-8 marca 2020 ...pdf (323,38KB)
 

Wrocław, 16.01.2020 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych we Wrocławiu wraz ze śniadaniem dla ośmiu osób w terminie 2-8 marca 2020 w pokojach 1-osobowych w standardzie 4-gwiazdkowym.

 

Szczegóły dotyczące usługi:

  1. Nocleg wraz ze śniadaniem w terminie 2-8 marca 2020 r. w siedmiu pokojach typu standard oraz jednym typu superior.
  2. Hotel musi być wyposażony w windę.
  3. Hotel musi znajdować się w odległości maksymalnie 1 km od Akademii Muzycznej (odległość wg Map Google – opcja „pieszo”).
  4. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: alicja.skiba@amkl.edu.pl do dnia 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00.
  5. Wykonawca poda w ofercie cenę brutto za realizację całego zamówienia.
  6. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium cenowe: Cena 100%. Punktacja zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru:

         Cmin

C = --------- x 100

                                                                     CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

  1. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie
  2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.