Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 2/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

PDFUchwała nr 2/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024. (275,55KB)
 

Uchwała nr 2/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 r.

           

w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów organów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 w składzie:

1) prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa,

2) prof. dr hab. Marek Pijarowski,

3) dr hab. Zbigniew Łuc,

4) dr Maria Zawartko,

5) mgr Irena Wolniewska,

6) mgr inż. Łucja Hartleb,

7) stud. Ewelina Szczęsna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wrocław, 15 stycznia 2020 r.