Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24.01.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy rolek do transportu fortepianu.

PDF24.01.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy rolek do transportu fortepianu. (1,08MB)
 

Wrocław,  21-01-2020 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE WYKONAWCY

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy rolek do transportu fortepianu.

 

1) Specyfikacja przedmiotu:

a) każdy wózek pod nogę fortepianu powinien posiadać 4 pary obrotowych, podwójnych kółek

b) w każdym wózku na jednym kole zamocowany powinien być hamulec umożliwiający zablokowanie instrumentu w danym położeniu.

c) wyłożone miękkim filcem

d) kolor czarny

e) kółka powinny posiadać bieżnik wysokiej jakości zabezpieczający parkiet przed zarysowaniem

f) w skład jednego kompletu wchodzą 3 wózki

g) udźwig 300 kg/szt.

h) Fortepian stojący na rolkach nie powinien zwiększyć swojej wysokości o więcej niż o 2 cm

i) gwarancja 24 miesiące

2) Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty złożenia zamówienia

3) Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2020 r. do godz. 10:00 za pomocą platformy zakupowej OpenNexus    https://platformazakupowa.pl/

4) Zamawiający dokona wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną za realizację całego zamówienia.

5) Termin składania ofert: do dnia 30.01.2020 r. do godziny 10:00

6) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia zakupu.

7) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot zamówienia, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Dostawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.