Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 2/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020

PDFUchwała nr 2/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020 (264,20KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 2/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020 (400,93KB)
 

Uchwała nr 2/2020

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

        w sprawie wyrażenia opinii o Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020

        Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 ) oraz § 7 ust. 2 pkt 3 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

      Wyraża się pozytywną opinię o Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

        Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 3

        Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Uczelni
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

 

Bogdan Zdrojewski

 
 
Wrocław, 29 stycznia 2020 r.