Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia rodzajów i wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2020, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii ...

PDFZarządzenie Nr 4/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia rodzajów i wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2020, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r. (570,84KB)
 

Zarządzenie Nr 4/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia rodzajów i wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2020, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  20018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 12 ust. 6 i § 14 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa rodzaje i wysokość świadczeń w roku 2020 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r.

§ 2

  1. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku 2020 przyznane będą okolicznościowe świadczenia finansowe z okazji Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia.
  2. Wysokość świadczeń okolicznościowych, o których mowa w ust. 1, uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i z zastrzeżeniem postanowień § 4 wynosi: 

1) dla pracowników, emerytów i rencistów Akademii:

 

Przychód

Kwota dofinansowania

a) do 3000,00 zł miesięcznie

-  900 zł,

b) od 3000,01 zł do 5000,00 zł

miesięcznie

-  600 zł,

c) od 5000,01 zł miesięcznie

-  400 zł,

     

2) dla współmałżonków zmarłych pracowników oraz dzieci zmarłych pracowników:

 

Przychód

 

Kwota dofinansowania

a) do 3000,00 zł miesięcznie

-  900 zł,

b) od 3000,01 zł do 5000,00 zł miesięcznie

-  600 zł,

c) od 5000,01 zł miesięcznie

-  400 zł,

z zastrzeżeniem, iż członkom rodziny zmarłego pracownika przysługuje jedno świadczenie, które dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych.

§ 3

Wysokość dofinansowania wypoczynku w roku 2020,  uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego przychodu, o którym mowa w § 10 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r., i z zastrzeżeniem § 4 wynosi:

 

1) wypoczynek organizowany we własnym zakresie:

 

Przychód

Kwota dofinansowania

a) do 3000,00 zł miesięcznie

-  800 zł,

b) od 3000,01 zł do 5000,00 zł miesięcznie

-  500 zł,

c) od 5000,01 zł miesięcznie

-  300 zł;

 

2)  wypoczynek zorganizowany dziecka:

 

Przychód

Kwota dofinansowania

a) do 2000,00 zł miesięcznie

- 80 % dofinansowania, nie więcej niż 960 zł,

b) od 2000,01 zł do 2500,00 zł miesięcznie

- 70 % dofinansowania, nie więcej niż 840 zł,

c) od 2500,01 zł do 3000,00 zł miesięcznie

- 50 % dofinansowania, nie więcej niż 600 zł,

d) od 3000,01 zł miesięcznie

- 30 % dofinansowania, nie więcej niż 360 zł.

§ 4

Osoby, które nie przedłożą zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodów, zeznań rocznych  PIT lub innych  dokumentów potwierdzających okoliczności mające znaczenie dla określenia wysokości świadczenia okolicznościowego, otrzymają świadczenie w najniższej wysokości.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.