Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola ...

PDFZarządzenie Nr 9/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (488,65KB)
 

 

Zarządzenie Nr 9/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

            Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), § 10 Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.Urz.MKiDzN z 2018 r. poz. 62) oraz §10 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 38/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się ust.2 w §5 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W skład Stałego Dyżuru Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  wyznacza się następujące osoby:

  1. Ewa Iwańczyk - Kierownik Stałego Dyżuru,
  2. Robert Przytulski - Kierownik zmiany,
  3. Ewa Świątek - Kierownik zmiany,
  4. Dagmara Szymczak - Kierownik zmiany,
  5. Łukasz Lenarczyk - Kierownik zmiany,
  6. Kamil Kras - Dyżurny,
  7. Anna Smoleń - Dyżurny,
  8. Anna Stelmach – Dyżurny,
  9. Anna Ekert-Tyszewicz – Dyżurny.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.