Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej

PDFZarządzenie Nr 8/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (447,19KB)
 

 

Zarządzenie Nr 8/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.  Dz.U. z 2020, poz. 85) oraz § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż Załącznik do Zarządzenia Regulamin Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się odpowiednio Kanclerzowi i kierownikowi Działu Informatycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, 24 lutego 2020 r.