Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 30/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 24/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ...

PDFZarządzenie Nr 30/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 24/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1,23MB)
 

Zarządzenie Nr 30/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 września 2017 r.

 

 

w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 24/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 14 ust. 1 oraz § 20 ust. 8 Załącznika do Uchwały nr 5/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2016 r. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzyczne im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 3 Uchwały nr 17/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W związku z niewykorzystaniem 4 miejsc na kierunku instrumentalistyka dokonuje się przesunięcia  4 miejsc z kierunku Instrumentalistyka na kierunek Jazz i muzyka estradowa.

 

§ 2

Zmienia się Zarządzenie nr 24/2017  z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach
i specjalnościach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż § 1 zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

 

„§ 1. Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2017/2018:

 

 1. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii: 43 osoby, w tym:
 1. Kierunek: Dyrygentura: 8 osób, w tym:
  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 5 osób,
  2. studia stacjonarne drugiego stopnia: 3 osoby.
 2.  Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki: 35 osób, w tym:
 1. specjalność Kompozycja studia stacjonarne pierwszego stopnia: 5 osób,
 2. specjalność Kompozycja studia stacjonarne drugiego stopnia: 3 osoby,
 3. specjalność Teoria muzyki studia stacjonarne pierwszego stopnia: 6 osób,
 4. specjalność Teoria muzyki studia stacjonarne drugiego stopnia: 7 osób,
 5. specjalność Muzykoterapia studia stacjonarne pierwszego stopnia: 8 osób,
 6. specjalność Muzykoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia: 6 osób.

 

 1. Wydział Instrumentalny: 125 osób, w tym:
 1. Kierunek: Instrumentalistyka: 98 osób, w tym:
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 49 osób,
 • specjalność gra na akordeonie - 2 osoby,
 • specjalność gra na altówce - 4 osoby,
 • specjalność gra na altówce barokowej - 1 osoba,
 • specjalność gra na fagocie - 1 osoba,
 • specjalność gra na flecie - 2 osoby,
 • specjalność gra na fortepianie - 3 osoby,
 • specjalność gra na gitarze - 1 osoba,
 • specjalność gra na harfie - 1 osoba,
 • specjalność gra na instrumentach perkusyjnych - 2 osoby,
 • specjalność gra na klarnecie - 2 osoby,
 • specjalność gra na klawesynie - 1 osoba,
 • specjalność gra na kontrabasie - 1 osoba,
 • specjalność gra na oboju - 2 osoby,
 • specjalność gra na oboju barokowy - 3 osoby,
 • specjalność gra na organach - 3 osoby,
 • specjalność gra na puzonie - 3 osoby,
 • specjalność gra na rogu - 1 osoba,
 • specjalność gra na saksofonie - 2 osoby,
 • specjalność gra na skrzypcach - 9 osób,
 • specjalność gra na skrzypcach barokowych - 1 osoba,
 • specjalność gra na trąbce - 2 osoby, 
 • specjalność gra na wiolonczeli - 2 osoby,

   

 1. studia stacjonarne drugiego stopnia: 49 osób, w tym:
 • specjalność gra na akordeonie - 1 osoba,
 • specjalność gra na altówce - 6 osób,
 • specjalność gra na fagocie - 2 osoby,
 • specjalność gra na flecie - 1 osoba,
 • specjalność gra na fortepianie - 5 osób,
 • specjalność gra na gitarze - 3 osoby,
 • specjalność gra na instrumentach perkusyjnych - 2 osoby,
 • specjalność gra na klarnecie - 2 osoby,
 • specjalność gra na klawesynie - 2 osoby,
 • specjalność gra na kontrabasie - 2 osoby,
 • specjalność gra na oboju - 1 osoba,
 • specjalność gra na puzonie - 2 osoby,
 • specjalność gra na rogu - 2 osoby,
 • specjalność gra na saksofonie - 1 osoba,
 • specjalność gra na skrzypcach - 8 osób,
 • specjalność gra na skrzypcach barokowych - 1 osoba,
 • specjalność gra na trąbce - 1 osoba,
 • specjalność gra na tubie - 1 osoba,
 • specjalność gra na viola da gamba - 1 osoba,
 • specjalność gra na wiolonczeli - 3 osoby,
 • specjalność gra na wiolonczeli barokowej - 2 osoby.

   

 1. Kierunek: Jazz i muzyka estradowa: 27 osób, w tym:
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 12 osób, w tym:
 • specjalność gra na fortepianie - 2 osoby,
 • specjalność gra na gitarze - 2 osoby,
 • specjalność gra na gitarze basowej - 1 osoba,
 • specjalność gra na kontrabasie - 2 osoby,
 • specjalność gra na perkusji - 2 osoby,
 • specjalność gra na puzonie - 1 osoba,
 • specjalność gra na trąbce - 2 osoby.

   

 1. studia stacjonarne drugiego stopnia: 15 osób, w tym:
  • specjalność gra na fortepianie - 2 osoby,
 • specjalność gra na gitarze - 2 osoby,
 • specjalność gra na gitarze basowej - 1 osoba,
 • specjalność gra na klarnecie - 1 osoba,
  • specjalność gra na kontrabasie - 1 osoba,
  • specjalność gra na perkusji – 3 osoby,
 • specjalność gra na puzonie - 2 osoby,
  • specjalność gra na saksofonie - 1 osoba,
  • specjalność gra na trąbce – 2 osoby.

 

 1. Wydział Wokalny:
 1. Kierunek: Wokalistyka: 28 osób, w tym:
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 12 osób,
 2. studia stacjonarne drugiego stopnia: 16 osób:

–     specjalność pieśniarsko-oratoryjna - 5 osób,

–     specjalność wokalno-aktorska - 11 osób.

 

 1. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej:
 1. Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 28 osób, w tym:
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 12 osób,
 2. studia stacjonarne drugiego stopnia: 16 osób.

 

 1. Studia doktoranckie w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka i wokalistyka łącznie:
 1. studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie): 4 osoby.”

 

 

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Wrocław, 21 września 2017 r.