Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 4/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wniosku o zaopiniowanie przez Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kandydata na Rektora Akademii Muzycznej ...

PDFUchwała nr 4/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wniosku o zaopiniowanie przez Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 (385,69KB)
 

Uchwała nr 4/2020

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 marca 2020 r.

             w sprawie wniosku o zaopiniowanie przez Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz § 7 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

            Wnosi się o zaopiniowanie przez Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kandydatury prof. dra hab. Krystiana Kiełba na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.  

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Uczelni

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Bogdan Zdrojewski

 
Wrocław, 9 marca 2020 r.