Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 10/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (794,97KB)
 

Zarządzenie Nr 10/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 85) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

 

1)                 prof. Grzegorz Kurzyński – JM Rektor – Przewodniczący,

2)                 prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki,

3)                 prof. dr hab. Piotr Zaleski – Prorektor ds. Naukowych i Artystycznych,

4)                 prof. dr hab. Piotr Łykowski – Dziekan Wydziału Wokalnego,

5)                 prof. dr hab. Krystian Kiełb – Kierownik Katedry Kompozycji,

6)                 dr hab. Ryszard Żołędziewski – Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu, 

7)                 dr hab. Michał Moc,

8)                 mgr inż. Danuta Koprowska – Pasieka – Kanclerz,

9)                 mgr Maria Brzuchowska – Specjalista ds. kontaktów zagranicznych,

10)             mgr Joanna Polak – Kierownik Biura Promocji i Organizacji Imprez,

11)             Ewelina Szczęsna – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego,

12)             mgr Ewa Iwańczyk – Specjalista ds. organizacyjno-prawnych - Sekretarz.  

§ 2

Zespół jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Rektora w zakresie koordynacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a do jego zadań należy w szczególności:  

1)   opiniowanie projektowanych działań Władz Akademii związanych z epidemią koronawirusa, w szczególności dotyczących zajęć dydaktycznych, wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników,  organizacji imprez w obiektach Akademii,

2)   wypracowywania propozycji działań Władz Akademii związanych z epidemią koronawirusa w zakresie określonym w pkt. 1,

3)   przygotowywania projektów i opiniowanie procedur postępowania pracowników i studentów Akademii w celu minimalizacji przenoszenia koronawirusa,

4)   wyrażania opinii związanych we wszystkich sprawach dotyczących koronawirusa.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.