Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Akademii ...

PDFZarządzenie Nr 14/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (454,95KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 10 ust. 2 i 3 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, że § 4 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

§ 4

Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 17 lutego do 30 kwietnia 2020 r. według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 18 marca 2020 r.

 

Wrocław,15 kwietnia 2020 r.