Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie nr 15/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (383,14KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 15/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (586,45KB)
 

Zarządzenie nr 15/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. ) oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 46/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia  25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

            Szczegółową organizację roku akademickiego 2020/2021, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy sesji egzaminacyjnych oraz terminy przerw w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

            Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

            Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Wrocław, 23 kwietnia 2020 r.