Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii ...

PDFZarządzenie Nr 16/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (514,01KB)
 

 

Zarządzenie Nr 16/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. Zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż w § 5 Załącznika do Zarządzenia ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Niedopuszczalne jest używanie w celach określonych w ust.8 zd.1 prywatnych skrzynek mailowych, jak również łączenie skrzynek służbowych z prywatnymi. Wiadomości służbowe przesyłane z prywatnej poczty mailowej będą traktowane przez Administratora SI AMKL jako pochodzące od niezidentyfikowanego nadawcy.”.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się odpowiednio Kanclerzowi i kierownikowi Działu Informatycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 23 kwietnia 2020 r.