Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 31/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2017 z dnia 19 września 2017 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia ...

PDFZarządzenie Nr 31/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2017 z dnia 19 września 2017 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (292,93KB)
                                                                       

                                                                                                              

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2017 z dnia 19 września 2017 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej  w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.), art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)  oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 19 września 2017 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w następujący sposób:

w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:     

„2) do spisania składników majątku, za które odpowiedzialni są: Alicja Pigas, Krzysztof Kośmider, Ryszard Tomczyk, Stanisław Krupowicz, Justyna Miłosz - Konopacka, zespół II w składzie:

     a)  Jacek Gregorkiewicz      - przewodniczący

     b)  Rafał Jendraszek            - członek

     c)  Mariola Kalinowska       - członek.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.