Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 10/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

PDFUchwała nr 10/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024. (436,93KB)
 

Uchwała nr 10/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie wskazania kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 1 do Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na posiedzeniu przeprowadzonym w trybie określonym w art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wskazuje kandydata na Rektora Akademii na kadencję 2020-2024 w osobie prof. dra hab. Krystiana Kiełba.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Wrocław, 6 maja 2020 r.