Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I oraz II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021.

PDFZarządzenie Nr 17/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I oraz II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021. (626,02KB)
 

Zarządzenie nr 17/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I oraz II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawyz dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów z misją Akademii, ustala się następujące liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I oraz II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021:

 

Kierunki studiów

Łączna liczba miejsc na studiach I i II stopnia

Kompozycja i teoria muzyki

35

Dyrygentura

8

Instrumentalistyka

104

Jazz i muzyka estradowa

22

Wokalistyka

31

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

20

Muzyka kościelna

8

Razem:

228

 

§ 2

                  Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, 6 maja 2020 r.