Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 6/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024

PDFUchwała nr 6/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 (398,89KB)
 

Uchwała nr 6/2020

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 8 maja 2020 r.

 

w sprawie wskazania kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz § 7 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wyrażoną w uchwale Nr 9/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 zgłoszonego przez Radę Uczelni wskazuje się kandydata na Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 w osobie prof. dra hab. Krystiana Kiełba.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Bogdan Zdrojewski

 

Wrocław, 8 maja 2020 r.