Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020...

PDFZarządzenie nr 19/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (442,08KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 19/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (615,85KB)
 

Zarządzenie nr 19/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 11 maja 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

       Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. ) oraz art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż załącznik do niego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 
 

Wrocław, 11 maja 2020 r.