Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia ...

PDFZarządzenie nr 20/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 (711,38KB)
 

Zarządzenie nr 20/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 22 maja 2020 r.

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z poźn. zm.), § 75 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 2 ust. 4 Załącznika do uchwały nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w związku z naborem kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 w następującym składzie:

1)Przewodniczący: prof. Grzegorz Kurzyński – JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) Członkowie:

  1. prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki,
  2. prof. dr hab. Piotr Zaleski – Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych,
  3. prof. dr hab. Mieczysław Gawroński – Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii,
  4. dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Instrumentalnego,
  5. prof. dr hab. Piotr Łykowski – Dziekan Wydziału Wokalnego,
  6. prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej,
  7. mgr Gustaw Bachorz – Przedstawiciel Samorządu Doktorantów,
  8. Ewelina Szczęsna – Przedstawicielka Samorządu Studenckiego,

3) Sekretarz Komisji: mgr Marta Broughton – Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 2

                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, 22 maja 2020 r.