Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 21/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 (383,81KB)
 

Zarządzenie Nr 21/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 6/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 w liczbie dwóch miejsc.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 22 maja 2020 r.