Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.06.2020 r. - Postępowanie dotyczące stworzenia projektu i wdrożenia sklepu internetowego dla Wydawnictwa Akademii oraz jego serwisowania w czteroletnim okresie umownym.

PDF19.06.2020 r. - Postępowanie dotyczące stworzenia projektu i wdrożenia sklepu internetowego dla Wydawnictwa Akademii oraz jego serwisowania w czteroletnim okresie umownym. (734,48KB)
 

Wrocław, 17.06.2020 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące stworzenia projektu i wdrożenia sklepu internetowego dla Wydawnictwa Akademii oraz jego serwisowania w czteroletnim okresie umownym.

 1. Zamówienie dotyczy stworzenia projektu, wdrożenia (wraz z przeszkoleniem użytkowników wskazanych przez Zamawiającego) i serwisowania w czteroletnim okresie w pełni responsywnego, pozwalającego na prowadzenie sprzedaży w podstawowym wymiarze oraz efektywną obsługę zamówień sklepu internetowego służącemu sprzedaży książek i płyt CD, zorientowanego na zachowanie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych i zastosowanie standardu dostępności WCAG 2.1.
 2. Zamawiający przewiduje wyłącznie zakup sklepu internetowego. Oferty wynajmu lub  innych form działania sklepu nie będą rozpatrywane.
 3. W zakresie prowadzenia sprzedaży w podstawowym wymiarze Zamawiający oczekuje zwłaszcza:
 1. możliwości filtrowania zasobów sklepu,
 2. opcji zakupu bez zakładania konta,
 3. możliwości zdefiniowania danych do wystawienia faktury,
 4. aktualizacji statusu zamówienia,
 5. wprowadzenia operatora obsługi płatności,
 6. nieintegrowania z kontami i serwisami zewnętrznymi.

Ponadto system obsługi treści i sprzedaży powinien dopuszczać możliwość sprzedaży poza granicami kraju w walucie innej niż PLN (w zakresie ceny produktu i kosztów wysyłki).

 1. W zakresie możliwości efektywnej obsługi zamówień Zamawiający oczekuje możliwości:
 1. automatyzacji procesu zamówieniowego i systemu powiadomień (np. automatycznie generowane wiadomości dla kupującego i sprzedającego na temat utworzenia zamówienia i szczegółów jego realizacji),
 2. edycji zamówień (np. korekty w przedmiocie zamówienia czy danych wysyłki),
 3. zarządzania zasobami sklepu (kontrola stanów magazynowych),
 4. gromadzenia historii zamówień.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na umieszczenie sklepu na serwerze Oferenta (tzn. z usługą hostingu) i/lub na serwerze Zamawiającego.
 2. Oferty z usługą hostingu oraz oferty bez takiej usługi będą rozpatrywane osobno.
 3. W wypadku oferty zamieszczenia sklepu na udostępnionym przez Zamawiającego  serwerze (z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows) opieką serwisową powinna zostać objęta udostępniona przestrzeń (w tym zabezpieczenie, aktualizacje).
 4. W wypadku oferty zamieszczenia sklepu na serwerze Oferenta Zamawiający zastrzega, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych i umiejscowienie serwerów Oferenta może odbywać się wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dotyczy to również serwisu technicznego sklepu.
 5. Wybór wariantu oferty z usługą hostingu lub bez takiej usługi uzależniony będzie od środków finansowych Zamawiającego.
 6. Oferta powinna zawierać:
 1. cenę brutto stworzenia projektu i wdrożenia sklepu internetowego na serwerze Zamawiającego,

i/lub

 1. cenę brutto stworzenia projektu i wdrożenia sklepu internetowego na serwerze Oferenta,
 2. cenę brutto za serwisowanie sklepu internetowego w okresie czterech lat od jego wdrożenia.
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest doświadczenie Oferenta w realizacji sklepów internetowych potwierdzonego przedstawieniem minimum dwóch aktualnie funkcjonujących sklepów internetowych, wykonanych przez Oferenta w ciągu ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia niniejszego postępowania, z uwzględnieniem standardu dostępności WCAG 2.1.Wykonawca udostępni Zamawiającemu linki do ww. sklepów internetowych.
 2. Termin realizacji zamówienia: zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.
 3. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji.
 4. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r.  do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amkl.edu.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzonego postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.