Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej ...

PDFZarządzenie Nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,71MB)
 

Zarządzenie Nr 27/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 1 lipca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych poziomach i zakresach studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z § 13 ust. 2 Załącznika do Uchwały nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposób jej przeprowadzenia oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególne poziomy i zakresy studiów na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021:

 

  1. na kierunkach studiów kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

kompozycja i teoria muzyki

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: Kompozycja

5

5

zakres: Teoria Muzyki

6

5

zakres: Muzykoterapia

8

6

Razem:

19

16

 

Razem na studiach I i II stopnia: 35 miejsc.

 

  1. na kierunkach studiów dyrygentura studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz dyrygentura, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: dyrygentura

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

5

3

 

Razem na studiach I i II stopnia: 8 miejsc.

 

  1. na kierunkach studiów instrumentalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz instrumentalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: instrumentalistyka

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: fortepian

10

6

zakres: klawesyn

0

1

zakres: organy

2

2

zakres: skrzypce barokowe

1

1

zakres: altówka barokowa

0

1

zakres: wiolonczela barokowa

0

1

zakres: viola da gamba

1

0

zakres: flet podłużny

0

0

zakres: flauto traverso

0

0

zakres: obój barokowy

0

0

zakres: lutnia

1

0

zakres: skrzypce

11

8

zakres: altówka

5

3

zakres: wiolonczela

5

1

zakres: kontrabas

3

2

zakres: gitara

2

1

zakres: harfa

2

1

zakres: flet

1

2

zakres: obój

1

1

zakres: klarnet

3

1

zakres: fagot

2

1

zakres: saksofon

1

2

zakres: trąbka

2

2

zakres: róg

2

1

zakres: puzon

2

2

zakres: tuba

1

0

zakres: instrumenty perkusyjne

2

1

zakres: akordeon

1

2

zakres: eufonium

0

0

Razem:

61

43

 

Razem na studiach I i II stopnia: 104 miejsca.

 

  1. na kierunkach studiów jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: jazz i muzyka estradowa

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: fortepian

2

2

zakres: saksofon

1

1

zakres: klarnet

1

0

zakres: trąbka

1

1

zakres: puzon

1

0

zakres: gitara

2

2

zakres: kontrabas

1

1

zakres: gitara basowa

1

1

zakres: perkusja

2

2

Razem:

12

10

 

Razem na studiach I i II stopnia: 22 miejsca.

 

  1. na kierunkach studiów wokalistyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz wokalistyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów: wokalistyka

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

13

nie dotyczy

zakres: wokalno-aktorski

nie dotyczy

11

zakres: pieśniarsko-oratoryjny

nie dotyczy

2

zakres: śpiew historyczny

nie dotyczy

5

Razem:

13

18

 

Razem na studiach I i II stopnia: 31 miejsc.

 

  1. na kierunkach studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

7

nie dotyczy

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury

nie dotyczy

5

zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólno muzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

nie dotyczy

3

zakres: dyrygentura chóralna

3

2

 

Razem na studiach I i II stopnia: 20 miejsc.

 

  1. na kierunkach studiów muzyka kościelna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki oraz muzyka kościelna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki:

 

 

limit przyjęć

kierunek studiów:

muzyka kościelna

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia

studia II stopnia

brak zakresów

5

3

 

Razem na studiach I i II stopnia: 8 miejsc.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 1 lipca 2020 r.