Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 20/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia...

PDFUchwała nr 20/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017 i 2018. (244,24KB)
 

Uchwała nr 20/2017

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

za rok 2017 i 2018

 

          Działając na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.), w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r, poz. 1842 z późn. zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

          Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017 i 2018 wybiera się firmę: KPW Audytor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

 

§ 2

        Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wrocław, 27 września 2017 r.