Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2019 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2019 r.  
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto (zł) Wartość netto (zł)
1 2 3
     
I. Wartości niematerialne i prawne 840 311,51 33 739,20
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 840 311,51 33 739,20
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 91 213 737,54 64 073 542,95
     
1. środki trwałe 85 855 638,47 63 733 271,94
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 66 092 912,47 53 326 801,21
c) urządzenia techniczne 5 710 148,89 461 811,50
d) środki transportu 103 090,00  
e) inne środki trwałe  6 917 567,33 2 912 739,45
     
     
2. środki trwałe w budowie 340 271,01 340 271,01
     
3. środki trwałe umarzane jednorazowo 5 017 828,06 0,00
     
Razem 92 054 049,05 64 107 282,15
     
Wrocław, 09.07.2020 r.