Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 8/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmienionego Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019

PDFUchwała nr 8/2020 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmienionego Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019 (410,40KB)
 

Uchwała Nr 8/2020

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmienionego Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 3 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września  2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię o zmienionym Planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

     Przewodniczący Rady Uczelni

      Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

                              we Wrocławiu

 

              Bogdan Zdrojewski

 

Wrocław, 26 czerwca 2020 r.