Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 26/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Aleksandry Pijarowskiej na Prorektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

PDFUchwała nr 26/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Aleksandry Pijarowskiej na Prorektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024. (401,60KB)
 

 

Uchwała nr 26/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Aleksandry Pijarowskiej na Prorektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 24 ust. 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie powołania dr Aleksandry Pijarowskiej na Prorektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 30 czerwca 2020 r.